©TM/KK Plush / Elephant Pan-chan Stuffed Toy Medium (Chinatsu B
Alternate View 1 of ©TM/KK Plush / Elephant Pan-chan Stuffed Toy Medium (Chinatsu B
©TM/KK Plush / Elephant Pan-chan Stuffed Toy Medium (Chinatsu B
Alternate View 1 of ©TM/KK Plush / Elephant Pan-chan Stuffed Toy Medium (Chinatsu B
©TM/KK Plush / Elephant Pan-chan Stuffed Toy Medium (Chinatsu B
Collectible elephant plush; Size from nose to tail 6.5".
Collectible elephant plush; Size from nose to tail 6.5".
Collectible elephant plush; Size from nose to tail 6.5".
Kaikai Kiki
Sold by Kaikai Kiki
Ships in 1-2 weeks
Dropping Soon
Featured in Kaikai Kiki’s stream Unboxed
Watch