Kaikai Kiki
Kaikai Kiki on NTWRK
©AYA/KK dokidoki donpen (SP)
Archival pigment print + silkscreen 14 4/5 × 18 9/10 in 37.6 × 48 cm Ships within 2 weeks
$1,500