Kaikai Kiki
Kaikai Kiki on NTWRK
Buy before the show ends.
Scan the QR code with your phone to download the NTWRK app.
©TM/KK PLUSH (KIKI S)
Plush toy. 29cm/11.4".
$95
©TM/KK Flower Plush Key Chain Rainbow & White
Plush keychain with pin backing. 8.5cm/3.35".
$35
©TM/KK PLUSH (KAIKAI M)
Plush toy. 36cm/14.1"
$165
©TM/KK PLUSH (KAIKAI S)
Plush toy. 29cm/11.4".
$95
©TM/KK PLUSH (KIKI M)
Plush toy. 36cm/14.1"
$165
©TM/KK Flower Plush Key Chain Rainbow & White
$35
Plush keychain with pin backing. 8.5cm/3.35".
Buy before the show ends.
Scan the QR code with your phone to download the NTWRK app.